Blue/Yellow verkar i Ukraina sedan nästan två år

Utvecklingen i Ukraina påminner oss på ett påtagligt sätt om att världen inte är så stabil som vi skulle vilja. Det är svårt att ta till sig att statschefer Europa i det tjugoförsta århundradet drömmer om ett nytt imperium och inleder en öppen aggression mot ett fredligt grannland.

 De flesta invånarna i Baltikum är mycket medvetna om vad som pågår och vill hjälpa ukrainarna  i deras kamp. Om Ukraina inte står emot den ryska aggressionen är risken stor att Baltikum blir Rysslands nästa offer.

Blue/Yellow stödjer allt mer aktivt och effektivt Ukraina i landets kamp för frihet och rätt till oberoende. Främst stöder gruppen försvarsmakten, till stor del genom hjälpinsatser riktade direkt mot enskilda förband. Vi arbetar ävem med rehabilitering och andra humanitära frågor.

Hjälpen behövs löpande och dess karaktär förändras över tid. Med våra numera mycket goda kontakter i Ukraina är vi hela tiden uppdaterade om vad som behövs. Vi kan också leverera, om så behövs ända fram till frontlinjen.

Även om du inte tror att du kan bidra med så mycket ska du veta att minsta insats är oerhört viktig eftersom detta är ett tecken på solidaritet från Europa med Ukraina. Blue/Yellow upplever genom sitt arbete varje vecka hur uppskattad hjälpen är i Ukraina,både praktiskt och psykologiskt.

Tack för ditt stöd!

 

Gruppens BLUE / YELLOW bankkonto

Överföringar från utlandet (från utanför Litauen):
Offentligt organ "
Mėlyna ir geltona
Företagsnummer 
303420560
Adress: T.Sevcenkos 16H-66, Vilnius
"Swedbank" AB bankkontor i Vilnius
Överföringssyfte: stöd
Bankadress: 
Konstitucijos pr. 20A, Vilnius LT-03502, LT

IBAN: LT17 7300 0101 4089 4869
SWIFT: 
HABALT22