PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma “Mėlyna ir geltona”organizacijos, interneto svetainės www.blue-yellow.lt lankytojams.

Jūsų duomenų, nurodytų šioje Privatumo politikoje, valdytojas yra VšĮ „Mėlyna ir geltona” įmonės kodas 303420560, adresas Gedimino pr. 10-5, Vilnius, telefonas (8 6) 58 72477, el. pašto adresas info@blueyellow.lt (toliau – BLUE YELLOW).

BLUE YELLOW gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

TVARKYMO TIKSLAI

Mes Jūsų pateiktus arba mūsų surinktus asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

·       statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekiant išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis sistemos paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų negalėtume tinkamai keisti bei redaguoti sistemos turinio ir siūlomų paslaugų;

·       stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais. Šiuo tikslu kaupiama anoniminė informacija: bendri paieškos žodžių sąrašai iš įvairių paieškos programų;

·       atsakyti į Jūsų užklausas;

·       susiekti ir pranešti apie pakeistimus ar atnaujinimus organizacijos veikloje, šios Privatumo politikos ar taisyklių pakeitimus.

·       Informuoti apie organizacijos vykdomą veiklą ir paromos panaudą;

·       Kviečiant prisijungti prie organizacijos vykdomos veiklos ar paramos.

SLAPUKAI

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Galite nesunkiai ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar mobiliojo ryšio prietaiso naudodamiesi naršykle. Norėdami sužinoti kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, ieškokite nurodymų savo naršyklės „Pagalba“ skiltyje. Galite blokuoti slapukus arba pasirinkti, kad kaskart, kai slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar mobiliojo ryšio prietaisą, gautumėte įspėjimą.

Kiekvieną kartą Jums lankantis interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

BLUE YELLOW interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

SLAPUKO PAVADINIMAS

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

SUKŪRIMO MOMENTAS

GALIOJIMO LAIKAS

SLAPUKO POBŪDIS

NAUDOJAMI DUOMENYS

Conversion Linker

Įrankis, kuris leidžia "Google Ads" platformai gauti informaciją apie vartotojų elgseną ir įvykusias konversijas puslapyje.

Sutikus gauti slapukus.

Neturi galiojimo pabaigos termino

tagmanager.google.com

cookies

GAds CNV - click contacts

Slapukas, kuris tikrina ar vartotojas paspaudžia ant mygtuko "Kontaktai".

Sutikus gauti slapukus.

Neturi galiojimo pabaigos termino

tagmanager.google.com

cookies

GAds CNV - clicked užpildyti formą

Slapukas, kuris tikrina, ar vartotojas paspaudžia ant "Užpildyti formą" mygtuko, skirto asmeninei informacijai surinkti.

Sutikus gauti slapukus.

Neturi galiojimo pabaigos termino

tagmanager.google.com

cookies

GAds CNV - time spent on page 40s

Slapukas, kuris matuoja, kiek laiko vartotojas praleido tinklapyje. Jei vartotojas praleidžia daugiau, nei 40 sekundžių, priskaitoma konversija.

Sutikus gauti slapukus.

Neturi galiojimo pabaigos termino

tagmanager.google.com

cookies

 DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus BLUE YELLOW partnerius, be kurių negali būti sklandžiai vykdoma organizacijos veikla, aprašyta šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, BLUE YELLOW gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

DUOMENŲ APSAUGA

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

BLUE YELLOW imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

·       prašyti, kad BLUE YELLOW leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

·       teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

·       teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

·       teisę atšaukti sutikimą;

·       teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BLUE YELLOW šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis, arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos, galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

VšĮ „Mėlyna ir geltona”

Įmonės kodas    303420560

Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius

Telefono Nr. 8 6) 58 72477

El. pašto adresas info@blueyellow.lt

GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. kovo mėn. 28 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.blue-yellow.lt Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.