PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Duomenų valdytojas: VšĮ Mėlyna ir geltona, juridinio asmens kodas 303420560, adresas Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius, Lietuva. Kontaktinis el. paštas [email protected].

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai svetainėje https://blue-yellow.lt/, https://dovana.blue-yellow.lt ir VšĮ Mėlyna ir geltona veikloje:
• Rinkti ir administruoti paramą Ukrainos ginkluotam pasipriešinimui;
• Informuoti apie įvairias akcijas ir iniciatyvas, tame tarpe ir teikti pritaikytą arba tiesioginę reklamą (pvz., slapukų pagalba);
• Atsakyti į užklausas ir teikti paramą patvirtinančius sertifikatus;
• Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);
• Sudaryti ir vykdyti sutartis;
• Vesti apskaitą ir teikti ataskaitas;
• Ginti savo organizacijos, jos darbuotojų, savanorių ir partnerių interesus;
• Ir kiti susiję tikslai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu [email protected].

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.  

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA (IŠSAMI)

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais, užduodate klausimus, sekate / komentuojate mūsų socialinių tinklų paskyras, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje Privatumo ir slapukų politikoje.

Kas tvarko Jūsų duomenis?Duomenų valdytojas yra VšĮ Mėlyna ir geltona, juridinio asmens kodas 303420560, adresas Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius, Lietuva. Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu [email protected]  
Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?Tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes siekiame:
Rinkti ir administruoti paramą Ukrainos ginkluotam pasipriešinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, organizuoti įvairias akcijas, koncertus, žaidimus, kaip antai „Dovana Ukrainai“, „Skaitmeninė armija“ ir pan. Šių iniciatyvų tikslas – rinkti pinigines lėšas ir už jas pirkti reikalingą paramą Ukrainai. Jums pervedant lėšas, mes tvarkome Jūsų pavedimo duomenis, kuriuos gauname iš finansų įstaigos. Šie duomenys toliau yra tvarkomi ir saugomi tik apskaitos tikslais (žr. žemiau). Duomenų tvarkymo pagrindas – pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymas, konkrečiai LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (III skyrius).
Informuoti apie įvairias savo ir savo partnerių akcijas ir iniciatyvas, tame tarpe ir teikti pritaikytą arba tiesioginę reklamą (pvz., slapukų pagalba). Esame skaidri organizacija, todėl periodiškai informuojama apie savo veiklą. Įprastai tai darome per savo socialinės medijos kanalus bei svetainę. Kai norėsime Jums siųsti savo naujienlaiškius, talpinti Jūsų nuotraukas savo svetainėje ar daryti apklausas, prieš tai gausime Jūsų sutikimą, kaip duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. Pritaikytą reklamą slapukų pagalba teikiame tik teims, kas sutinka su reklaminių slapukų  naudojimu (žr. žemiau skiltį  „Slapukai“).
Atsakyti į užklausas bei teikti paramą patvirtinančius sertifikatus. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (būti skaidriems ir teikti kokybišką rėmėjų ir partnerių aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius po atsakymo į Jūsų užklausą dienos, bei 5 metus po paramos sertifikatų išdavimo dienos, nebent duomenis reiktų saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
Statistiniais tikslais stebėti svetainės ir socialinių paskyrų lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiajai šaliai – Google Inc ir Meta.
Teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja jūsų pomėgius ir jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus.
Tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis. Duomenų tvarkymo pagrindas yra tarp Jūsų ir mūsų sudaryta sutartis (pvz., periodinio rėmimo sutartis). Sutartis ir duomenys saugomi 10 metų po jos pasibaigimo.
Tinkamai vesti apskaitą ir teikti ataskaitas. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų reikalavimų vykdymas, pavyzdžiui LR Finansinės apskaitos įstatymo 6 ir 10 str. Duomenys šiuo tikslu saugomi ne mažiau kaip 5 metai po konkrečios finansinės ūkinės operacijos pabaigos, nebent kitaip numatyta teisės aktuose.
Ginti savo organizacijos, jos darbuotojų, savanorių ir partnerių teisėtus interesus. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (ginti savo interesus teisme, arbitraže ir kitose institucijose). Duomenys saugomi iki ginčų sprendimo galutinėje instancijoje pabaigos.  
Informacijos dalijimasis  Jūsų informacija, surinkta svetainėje, nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti VMI ar kitoms institucijoms. Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų subtvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus. VšĮ Mėlyna ir geltona veikloje tvarkomi asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėtos prieigos ir nutekėjimo bei saugomi VšĮ Mėlyna ir geltona priklausančiame serveryje Lietuvoje – Baltneta. Prieigą prie duomenų turi duomenų tvarkytojai (IT ir buhalterinių paslaugų teikėjai Baltneta, Pagautė, Civitta.)
Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis  Paprastai savo rėmėjų, partnerių, darbuotojų ar savanorių duomenų už ES / EEE ribų neperduodame. Tačiau tam tikrais atvejais, toks poreikis atsiranda (pvz., jeigu organizuojama komandiruotė į Ukrainą. Tokiais atvejais, duomenų perdavimas vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys, Europos Komisijos būtų pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisija nebūtų pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, mes pasirūpintume atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, duomenų subjekto sutikimu, naudotume Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai naudojatės Facebook svetaine, sekate ar komentuoja mūsų paskyras, Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir Meta Inc. Duomenų tvarkymui Facebook tinkle, mes turime labai ribotą įtaką, todėl daugiausiai informacijos galite gauti čia https://www.facebook.com/privacy/policy/.  
Duomenų saugumas  Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų. Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai. Jokia elektroninė erdvė, įskaitant Facebook ir mūsų svetainę, nėra absoliučiai saugi, todėl privalote būti atidūs ir atsargūs pateikdami savo asmens duomenis.  
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėsTurite teisę:
• prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;
• prašyti juos ištaisyti ar ištrinti;
• teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
• apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant tam tikroms sąlygoms;
• prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti (sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
• turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
• visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, rašykite šioje Privatumo ir slapukų politikoje nurodytais kontaktais.  

SLAPUKAI

Slapukas – mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas.

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus:

A. Būtini slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite naršyklėje išjungti visus slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti mūsų svetainę.

B. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc.

C. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų  šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKŲ REIKALAUJAMAS SUTIKIMAS

Instaliavimas ir kitos veiklos, susijusios su analitiniais ir reklaminiais slapukais (kurie priklauso trečiosioms šalims), įskaitant informacijos kaupimą ir tvarkymą, yra trečiųjų šalių atsakomybė. Jeigu pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, arba kaip įjungti ir išjungti slapukus, galite susipažinti su trečiųjų šalių slapukų politika šiose nuorodose:

Svetainėje naudojami slapukai yra šie:

PavadinimasTikslasSlapuko tipasGaliojimas (išsaugojimo Jūsų įrenginyje terminas)
XSRF-TOKENSvetainės saugumo užtikrinimasBūtinasis slapukas1 diena
_ga_#Nustato kelintą kartą vartotojas lankosi svetainėjeStatistinius duomenis renkantis slapukas2 metai
_gatVartojo atpažinimas ir srautų valdymasStatistinius duomenis renkantis slapukas1 diena
_gaVartotojo atpažinimasStatistinius duomenis renkantis slapukas2 metai
_gcl_auNaudojamas Google AdSense siekaint nustatyri rodomų reklamų efektyvumąReklaminis3 mėnesiai
blue_yellow_session1 diena
_gidVartotojo atpažinimasStatistinis1 diena

PAKEITIMAI

Ši Privatumo ir slapukų politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2023 m. liepos 14 d.